^Based on my experience, walang bayad kapag nagtext ng STATUS sa 9990. i use this often to monitor my data usage.