THANK YOU for the Xperia Ray Sir!
Para akong bumili ng bago sa ganda ng quality ng unit!

Sorry late feedback. late na kasi nakauwi.
Pakisabi din kay Ma'am and kay Daughter na Thank You!

Looking forward to our next deal sir!

Very Highly Recommended!