Ipapa-admin kita sa pwesto mo!

Ibalik mo pera ko gago ka! Sa halaga ng murang cellphone di ka makatulog hayup ka!!