Maraming salamat po sa maayos at madaling transaksyon.

Ikinalulugod ko po ang pakikipagnegosasyon sa inyo.

Sana maulit pa po.

PS. Maraming salamat sa ibinigay nyong payong!!!