Sayang oras at parking fee pag nakipag-deal sa 'yo.