External ImageThanks sa deal at Jollibee 5th avenue. Sa uulitin muli!