Maraming salamat sa M8 sir tested ko na parang talagang brand new.